Gido de Koff

Business analist

Education Achieved on
DEMO Master Exam 16-06-2015
DEMO Bachelor Exam 07-04-2015

Al 15 jaar ben ik als business analist actief in het onderwijsveld. De laatste jaren specialiseerde ik me in complexe ketenvraagstukken. Ik hou van een no-nonsense aanpak waarbij de nadruk ligt op eenvoud en helderheid. Om hiertoe te komen maak ik graag gebruik van DEMO, en dan vooral het constructiemodel. Ook op het gebied van eigenaarschap van gegevens en verdeling van taken en bevoegdheden verschaft DEMO mij helderheid die via andere aanpakken niet eenduidig boven water komen.
Verder heb ik veel ervaring in het ketenbreed afstemmen, ontwikkelen, testen en invoeren van vernieuwingen. Mede hierdoor heb ik een groot netwerk op kunnen bouwen in het onderwijsveld, met name in de MBO sector. Het geeft mij veel voldoening om in teamverband te kunnen werken aan projecten die bijdragen aan het verminderen van complexiteit en administratieve lasten.

LinkedIn profile page